Het stemmen van de piano

Bij het stemmen van een piano worden alle afzonderlijke snaren op de juiste toonhoogte gezet. Dit gebeurt door met behulp van een stemhamer te draaien aan de stempennen , elke snaar is bevestigd aan zo'n stempen.

 

Alle tonen van de piano moeten op de juiste onderlinge afstand, interval genaamd, worden gestemd. Dit gebeurt volgens een vast schema dat de temperatuur wordt genoemd. Dit is de basis van het stemmen. Hierbij wordt een tot anderhalf octaaf van het middengedeelte van de piano volgens een vast schema van intervallen gestemd volgens het principe van de gelijkzwevende stemming. Dit principe is ontwikkeld in de 18e eeuw en een concessie aan het gegeven dat een deel van de intervallen bij instrumenten die een 'vaste' stemming hebben, natuurkundig niet volledig rein (dit betekent volledig zonder zwevingen) kunnen worden gestemd. Zo is bij o.a. de intervallen terts (afstand van 3 tonen), kwart (afstand van 4 tonen) en de kwint (afstand van 5 tonen) een lichte zweving te horen. Belangrijk bij dit gegeven is dat dit zeker de bedoeling is, dit is onderdeel van het systeem van stemmen dat al enkele eeuwen zo wordt uitgevoerd. Juist omdat dit systeem van de gelijkzwevende stemming wereldwijd wordt toegepast en het al zeer lang bestaat, wordt deze wijze door iedereen als juist gestemd ervaren.

 

Na het stemmen van de temperatuur worden alle tonen naar rechts, de hoge tonen, en daarna de tonen naar links, de bas gestemd waarbij voortdurend controlepunten zijn ingebouwd om een zuivere stemming te verkrijgen.

 

In de baskant van de piano heeft elke toets/ toon 1 of 2 snaren per toets, in het midden en de hoge tonenkant van de piano heeft elke toets 3 snaren. Per toon slaat de hamer van het mechaniek van de piano dan 2 of 3 snaren tegelijk aan. Meerdere snaren per toets heeft als resultaat dat meer volume wordt verkregen. De snaren die samen 1 toon voortbrengen moeten onderling op exact dezelfde frequentie worden gezet. Eerst wordt daarvoor 1 snaar gestemd op de juiste toonhoogte waarna de andere snaar of snaren precies even hoog worden gezet.

 

 

Hieronder  diverse projecten waaraan ik heb gewerkt

Renovatie Pleyel 1882

Tijdens mijn opleiding aan de vakopleiding in Antwerpen hebben we met de studiegroep een Pleyel vleugel  aangekocht in Frankrijk. Het gaat om een recht-snarige, gepolitoerde vleugel uit 1882. We hebben deze vleugel voorzien van nieuwe messing besnaring en herbevilte hamerkoppen. Het klankbord is gerepareerd en voorzien van een nieuwe laklaag. Het meubel is  opnieuw gepolitoerd.Het mechaniek is volledig opnieuw afgeregeld.

Onderhoud en herstel aan piano's

Een piano is gemaakt om lang mee te kunnen gaan. Onderhoud is hierbij wel van wezenlijk belang. Het mechaniek in de piano bevat vele onderdelen die door het spelen kunnen slijten waardoor het spelen op de piano minder prettig kan worden. Het vervangen van die onderdelen en het opnieuw op de juiste manier afregelen van het mechaniek zorgt voor een fijne aanslag en verlengt de levensduur van uw piano.

Herbesnaring piano

 

 
Een piano kan een lange tijd niet bespeeld zijn of in een vochtige ruimte hebben gestaan. De staal- snaren in de piano klinken niet goed meer.  

Nieuwe snaren aanbrengen is dan een oplossing.

De met koper omwonden bassnaren kunnen vaak nog worden hergebruikt.

Bij deze herbesnaring zijn ook de stempinnen vervangen door nieuwe dikkere pinnen waardoor de stemvastheid wordt vergroot.


Het opgegeten vilt...

Een fraaie Ibach piano, alleen speelt deze niet prettig meer. De toetsen liggen allemaal ongelijk. Bij nadere inspectie blijkt dat alle vilt onder de toetsen is aangeknaagd.
Er zijn 2 reeksen vilt, de groene rondjes direct onder de plaats waar de toets wordt ingedrukt en de rode rondjes vilt waarop de toets balanceert. Al dit vilt was weg.

Het vilt is vervangen. Omdat de toetsen nu net onder een andere hoek liggen moet het raakpunt met het mechaniek voor alle toetsen opnieuw worden afgesteld door het messing tonnetje achterop de toets te verdraaien. Vervolgens worden de toetsen d.m.v. papieren vulrondjes  op gelijke hoogte gelegd. Daarna wordt bepaald hoe diep een toets kan worden ingedrukt, ook weer door vulrondjes toe te voegen  of weg te halen.

Tot slot wordt de afregeling van het mechaniek nagelopen.


NEEM CONTACT OP

Boonman-pianostemmer

Jaap Boonman                           

Hoogerheide                                                       

KvK 56204167

email:  aanvraag@boonman-pianostemmer.nl

tel. nr: +31 6 41362204